Medio 2022 werden wij benaderd door de gemeente Drimmelen of wij als Heemkundekring de Vlasselt mee wilden denken over het idee om een gemeentewapen te maken. De gemeente Drimmelen was een van de twee gemeentes in Nederland die nog geen wapen had. Tegelijkertijd kregen wij een filmpje binnen in onze whatsapp van René van Troost. René vertelde ons dat hij nogal wat wist van heraldiek en graag met ons mee wilde denken over het wapen. Inmiddels wisten wij dat de andere Heemkundekringen in de gemeente ook een uitnodiging hadden ontvangen. Wij hebben toen contact gezocht met de kringen Made en Hoge en Lage Zwaluwe en nadrukkelijk aangedrongen op samenwerking. En dat lukte! René heeft een mooi ontwerp voor het wapen bij ons ingeleverd en gezamenlijk, drie Heemkundekringen en René van Troost, hebben wij ons daarover gebogen. Vervolgens zijn wij met ons voorstel met de gemeente in overleg gegaan. Uiteindelijk na enkele keren overleg is ons voorstel naar de Hooge Raad van Adel gegaan. Die vonden daar natuurlijk ook het nodige van. Het gebeurt namelijk niet vaak dat een gemeente met een voorstel in plaats van met een verzoek om een wapen komt. In maart kwam eindelijk dan toch het verlossende woord, na enkele aanpassingen werd het wapen goedgekeurd door Willem Alexander.

Zestien mei 2024 werd het wapen bekendgemaakt en uitgereikt.

Namens de Hoge Raad van Adel waren de heren Lomans en Van Voorne aanwezig. Dhr. Lomans vertelde het een en ander over de adel in Nederland.

Dhr. van Voorne vertelde in het kort waar een wapen heraldisch gezien aan moet voldoen. Daarna volgde de uitreiking.

Als dank voor bewezen diensten werd René van Troost uitgenodigd naar voren te komen en werd hij in het zonnetje gezet voor het vele werk dat hij had verzet voor onze Heemkundekringen om zodoende met een voorstel te kunnen komen.