De blog april 2024 staat op eendenkooi.blogspot.com

Het oorspronkelijke huisje van de kooiker, in 1943 is er met een storm een boom op gevallen en helemaal ingestort.

Op de foto de laatste kooiker, van Meel.