• van: 1836

We weten dat er vroeger rond 1836 in deze omgeving 3 eendenkooien zijn geweest. De Vlasselt is via het kadaster in het bezit gekomen van enkele documenten. Een stafkaart, waarop twee eendenkooien staan vermeld, de voorste en de achterste kooi en een document, waarop vermeld staat dat er een eendenkooi vernietigd is .De kaart en het document zullen op de website geplaatst worden. Een geinteresseerde, die de kaarten nader wil bestuderen, kan contact opnemen met Johan Bax. Hopelijk kunnen we na de coronatijd een wandeling organiseren om te kijken waar de vroegere kooien hebben gelegen.