• van: 1590
  • tot heden

Op een zandrug parallel aan de Mark ontstond in de veertiende eeuw Terheijden. De ligging van het dorp was van grote invloed op de ontwikkeling en geschiedenis van het gebied. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog bouwden afwisselend Staatse en Spaanse troepen hun tentenkampen en forten bij het dorp. Ook raakten ze er meermaals in zware gevechten. Spaanse troepen legden de schans in 1590 aan op de plek van hun kamp. In 1637 gaven Staatse troepen de schans zijn huidige vorm. Die diende sindsdien om de scheepvaart op de Mark en de verbinding Breda-Moerdijk te beschermen. De schans is gerenoveerd en voorzien van recreatieve faciliteiten. Rond de Kleine Schans ligt een prachtig wandelpad waardoor je een uitstekend zicht hebt op de rivier de Mark en molen de Arend. Op de graslanden direct gelegen bij de Kleine Schans staan een twintigtal knotwilgen. Jaarlijks wordt 1/3 deel van dit bomenbestand door de natuurbeheergroep geknot. De knotwilgen in de directe omgeving van de molen worden tweejaarlijks geknot.

Natuurbeheergroep de Linie van de Munnikenhof

Deze natuurbeheergroep, bestaant uit 18 vrijwilligers en houdt zich sinds eind vorige eeuw bezig met onderhoud en educatie van de navolgende objecten:

  1. Linie van de Munnikenhof
  2. Spinolaschans
  3. Spaans kerkhofje
  4. Kleine Schans

De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd.

 

Als natuurbeheergroep zorgen wij er voor dat de Linie toegankelijk blijft voor bezoekers. Wandelpaden worden jaarlijks schoon gezet en de door de natuurbeheergroep aangelegde paddenpoelen worden ontdaan van bomengroei. De in de loop der jaren spontaan groeiende elzen op de flanken van de Linie worden momenteel verwijderd zodat het zicht op de Linie beter tot zijn recht komt. In de naaste toekomst willen we nog een klein schansje bij de Linie, dat nu aan het oog wordt onttrokken, in volle glorie laten herrijzen en voor het publiek openstellen.