• van: 1568
  • tot heden
Tegen de Linie van de Munnikenhof aan, aan de Salesdreef, is nog een oud Spaans kerkhofje. Volgens de overlevering liggen hier Spaanse soldaten begraven die gesneuveld zijn tijdens het offensief van Frederik Hendrik tegen de Spanjaarden. Als natuurbeheergroep onderhouden sinds een aantal jaren dit kerkhofje. In de naaste toekomst willen we het kerkhofje nog voorzien van een aantal kruizen en helmen van Spaanse soldaten zodat het kerkhofje duidelijker herkenbaar wordt.

Natuurbeheergroep de Linie van de Munnikenhof

Deze natuurbeheergroep, bestaant uit 18 vrijwilligers en houdt zich sinds eind vorige eeuw bezig met onderhoud en educatie van de navolgende objecten:

  1. Linie van de Munnikenhof
  2. Spinolaschans
  3. Spaanse kerkhofje
  4. Kleine Schans

De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd.

 

Als natuurbeheergroep zorgen wij er voor dat de Linie toegankelijk blijft voor bezoekers. Wandelpaden worden jaarlijks schoon gezet en de door de natuurbeheergroep aangelegde paddenpoelen worden ontdaan van bomengroei. De in de loop der jaren spontaan groeiende elzen op de flanken van de Linie worden momenteel verwijderd zodat het zicht op de Linie beter tot zijn recht komt. In de naaste toekomst willen we nog een klein schansje bij de Linie, dat nu aan het oog wordt onttrokken, in volle glorie laten herrijzen en voor het publiek openstellen.