• van: 1624
  • tot heden

De Spinolaschans ligt tussen Breda en Terheijden aan de rivier de Mark. Deze “Grote Schans” was een zelfstandig verdedigingswerk en onderdeel van de zuiderwaterlinie. De schans dankt zijn naam aan de Spaanse generaal Ambrogio Spinola. Zijn leger legde het aan in 1624 om zo de stad te belegeren, waardoor er geen versterking en bevoorrading meer mogelijk was. In 1625 moest Breda zich na een beleg van elf maanden overgeven. Daarna hebben de Spanjaarden de schans weer afgebroken

In 1736 liet Frederik Hendrik de schans opnieuw opwerpen waarbij de schans in gebruik werd genomen voor een Staatse belegering, waarna de Spanjaarden verloren. Tot 1952 is de Spinolaschans, een vierhoekig gebastioneerd fort met natte grachten ( die in de zomer droog vallen) als verdedigingswerk in gebruik geweest. Daarna heeft het binnenterrein nog als opslagplaats van munitie voor het ministerie van Defensie gefungeerd. Vanaf 2007 is de schans als Rijksmonument eigendom van  Staatsbosbeheer.

De contouren van de schans zijn nog goed te zien. Flora en fauna overheersen nu het strijdtoneel, waardoor er een groene oase is ontstaan.

De Spinolaschans is vrij toegankelijk en leent zich uitstekend voor een wandeling. De schans is ook onderdeel van het wandelknooppuntensysteem. Doordat dit prachtige natuurgebied vrij toegankelijk is voor iedereen betekent het wel dat beheer en onderhoud nog belangrijker is geworden. De grootste verdienste van de natuurbeheergroep is misschien wel dat ons werk bijgedragen heeft aan het toegankelijker maken van dit gebied en het feit dat wij de Spinolaschans haar oorspronkelijke vorm terug hebben gegeven. Je ziet weer dat het schans is.  De natuur staat echter nooit stil en voor ons als natuurbeheergroep hebben we nog volop werk aan bijvoorbeeld het toegankelijk houden van de schans en het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in dit gebied. Bijzonder is nog te vermelden dat we een aantal jaren geleden gestart zijn met de aanleg van een Maasheg. Alleen is deze voor het publiek helaas niet te zien.

Geregeld worden door de natuurbeheergroep excursies verzorgd op en rond de Spinolaschans.

Natuurbeheergroep de Linie van de Munnikenhof

Deze natuurbeheergroep, bestaat uit 18 vrijwilligers en houdt zich sinds eind vorige eeuw bezig met onderhoud en educatie van de navolgende objecten:

  1. Linie van de Munnikenhof
  2. Spinolaschans
  3. Spaanse kerkhofje
  4. Kleine Schans

De werkzaamheden worden in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer uitgevoerd.

 

Als natuurbeheergroep zorgen wij er voor dat de Linie toegankelijk blijft voor bezoekers. Wandelpaden worden jaarlijks schoon gezet en de door de natuurbeheergroep aangelegde paddenpoelen worden ontdaan van bomengroei. De in de loop der jaren spontaan groeiende elzen op de flanken van de Linie worden momenteel verwijderd zodat het zicht op de Linie beter tot zijn recht komt. In de naaste toekomst willen we nog een klein schansje bij de Linie, dat nu aan het oog wordt onttrokken, in volle glorie laten herrijzen en voor het publiek openstellen.